SAĞLIK BİRİMİ ÇALIŞMALARI

F tipi cezaevimizde eksiksiz bir sağlık bakımının tüm insanlar için geçerli olan temel bir hak olduğu ve cezaevimizdeki sağlık koşullarının toplum sağlığım da etkilediği bir gerçek olduğu düşünülerek özgürlükleri ellerinden alınmış gerek hükümlü ve gerekse tutuklular kurumumuza ilk kabullerinden başlamak kaydıyla cezalannın infazı sürecinde faydalandıkları sağlık hizmetleri aşağıda belirtilmiştir.Cezaevimizde Kurum tabibi tarafından hükümlü ve tutuklulara aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

Tutuklanıp veya hüküm giyip cezasının infazı için cezaevimize getirilip teslim edilen hükümlü ve tutukluların ilk kabul muayenelerini yaparak sağlı durumu ile herhangi bir kötü muameleye maruz kalıp kalmadığını kontrol ederek kendisi için açılan sağlık fişine kaydederek rapor düzenler. Bazı hastalıkların diğer insanlarada bulaşabileceğinden bulaşıcı bir hastalığının olup olmadığı tesbit edilmektedir. Bulaşıcı bir hastalığı tesbit edilenler kurum tabininin kontrolünde devlet ve üniversite hastanalerine sevkleri yapılarak hastalıkları tedavi edilmektidir.

• Hükümlü ve tutukluların büyük bir çoğunluğu tahliyesi geldeğinde cezaevinden çıkmaktadır. Cezaevi personeli ve ziyaretçiler hem cezaevi hemde dış dünya ile irtibat halindedir.Bu demektedir ki, cezaevi içinde yaşanan sağlık sorunları ileride toplumun sağlık sorunu haline gelebileceğidir. Bu nedenle cezaevimizdeki sağlık koşullarının korunmasına ve daha ileriye getirilmesine önem verilmektidir.

• Cezaevimizde bulunan tüm hükümlü ve tutuklular talep etmeleri halinde mesai saatleri içerisinde kurum tabibine çıkartılarak muayene ve ilk tedavileri yapılmaktadır. Acil hallerde hiç bir gecikmeye meydan vermeksizin günün 24 saatinde kurum tabibine çıkartılarak yine muayenesi yapılmaktadır.

• Kurum revirinde yapılan ilk muayene ve tedavi sonucu hastalığın yatarak tedavi edilmesi gerekiyorsa, kurumumuzda her türlü tıbbı alet ve cihizlarla donatılmış erkek ve kadın yataklı revirler mevcut olup yardımcı sağlık personelinin gözetimi altında tedavilerine başlanılmaktadır.

• İleri tetkik ve tedavi için dış hastanelere sevki gereken hükümlü ve tutukluların sevkleri yapılarak gönderilmektedirler. Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde ,özel hastanelerde ayakta ve yatarak yapılan muayene ve tedavi masrafları Adalet Bakanlığı Bütçesinden ödenmektedir.Hiç bir hükümlü ve tutukludan ücret talep edilmemektedir.

• Kurum tabibince hükümlü ve tutuklulara yazılan reçeteler anlaşmalı eczanelerden temin edilerek sağlık görevlilerinin gözetemi altında düzenli bir şekilde verilmektedir. Parası olmayan fakir ve yardıma muhtaç hükümlü ve tutukluların ilaç bedelleri hiç bir kesintiye tabi tutulmadan Adalet Bakanlığının bütçesinden ödenmektedir.

• Kurum tabibince dış hastanelerle ve il sağlık müdürlüğü ile temasa geçilerek her üç ayda bir tüm hükümlü ve tutuklular genel sağlık taramasından geçirilmektedirler.Cezaevine getirilen rontgen cihaz ve aletleriyle filmleri çektirilerek hastalıkların teşhis ve tedavisi yaptırılmaktadır.

• Kurum tabibince her 15 günde bir hükümlü ve tutukluların kaldıkları odalar ile kullandıkları alanların genel bir kontrolü yapılarak alınması gereken sağlık tedbirleri hakkında kurum müdürlüğüne rapor verilerek hijyenik koşulların korunması sağlamaktadır.

• Hükümlü ve tutukluların istifadesine sunulmak üzere kurum kantininde satılan gıda maddelerinin, sağlığa uygun olup olmadığı kurum tabibi başkanlığında görev yapan Muayene ve kabul heyetince kontrol edilir.

• Kurum mutfağında pişirilip hükümlü ve tutuklulara üç öğün verilen günlük yemeklerin sağlığa uygun olup olmadığı kurum tabibince takip edilmektedir.

• Hükümlü ve tutukluların tükettikleri şebeke içme suyu her ay ilgili yerlere gönderilerek tahlilleri yaptırılmaktadır.

• Kurumumuzda hükümlü ve tutuklulara diş hastalıkları ve tedavileri ile ilgili olarak kodrolu diş tabibi ve diğer yardımcı sağlık personeli tarafından mevcut bulunan diş ünitesinde hizmet verilmektedir.

• Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulara diş çekimi,kanal tedavisi,dolgu ve diğer tedavileri ücretsiz yapılmaktadır.Protez ve damak tedavileri için dış hastanelere sevkleri yapılarak tedavileri sağlanmaktadır.

• Diş tedavisi ve hastalıkları ile ilgili de hükümlü ve tutuklular mesai saatleri içirisinde hergün ,acil durumlarda ise vakit geçirilmeksezin kurum diş tabibine çıkartılarak tedavisi yaptırılmaktadır.

• Diş tedavi ve hastalıkları hizmetlerinin yürütülmesi için kadrolu personelinin yanı sıra kurum revirene bağlı olmak üzere tüm tibbi alet ve cihazlarlar donatılmış diş ünitesi mevcuttur.

• Yukarıya çıkarılan hizmetler kısa başlıklar altında belirtilmiştir.Kurum tabibi ve diş tabibinin sağlık hizmetleri konusunda görevleri sınırsız olup . Bütün insanların erişebilecekleri en yüksek standartta fiziksel ve ruhsal sağlık düzeyinde olma hakları bilinmektedir.Sağlık görevlileri cezaevimizi düzenli olarak denetleyerek cezaevi müdürünü yiyeceklerin uygunluğunu, hijyen, temizlik, sağlık tedbirleri, ısıtma, aydınlatma, havalandırma, kılık kıyafet, yatak takımları gibi konularda bilgilendirmektedir..

 


© TEKİRDAĞ 2 NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ 2000-2013

Tekirdağ 2 nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 09.01.2014 ] - Webmaster : M.ARTUN
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.