Emanet Para Birimi

  HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARA AİT PARA YATIRMA ESASLARI

   

  Para Yatırma Esasları

  Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair

  Yönetmeliğin 5 maddesine göre;
   

  Kuruma gelen hükümlü ve tutukluların üzerinde bulunan paraların miktarı ne olursa olsun, kurum görevlilerince alıkonularak ilgiliye karşılığında makbuz verilir.
   

  Banka ve posta aracılığıyla gelen veya ziyaretçiler tarafından hükümlü ve tutukluların nam ve hesabına yatırılan paralar, idarece görevlendirilecek bir personel

  tarafından alınarak kayıt edilir.
   

  Kapalı kurumlarda hükümlü ve tutuklular hiçbir şekilde yanlarında nakit para bulunduramaz.
   

   

  Makbuz ve defterlerin UYAP sistemi üzerinden yürütülmesi
   

  Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmeliğin 5 maddesi uyarınca alınan hükümlü ve tutuklulara ait kişisel paralar UYAP

  sistemine kaydedilir.
   

  Tahsilat ve ödemeler tahsilat ve reddiyat makbuzları UYAP sistemi üzerinden düzenlenerek yapılır.

   

  Hükümlü ve tutukluların harcama tutarı
   

  Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair

  Yönetmeliğin 5 maddesine göre;
   

  Hükümlü ve tutukluların harcama tutarları, haftalık gereksinmeleri göz önünde

  tutularak Bakanlıkça tespit edilir.
   

  Hükümlü ve tutukluların kantinden yapacakları alışverişler ile mektup, faks ve telgraf gönderme harcamaları, Bakanlıkça belirlenen haftalık harcama limitini geçemez.
   

  Bakanlıkça haftalık harcama limiti 200 tl olarak tespit edilmiştir.

   

  Kantintarafından giderilemeyen ihtiyaçlar
   

  Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair

  Yönetmeliğin 9'uncu maddesine göre;
   

  Hükümlü ve tutukluların ihtiyaçlarının kantin tarafından giderilmesine olanak bulunmaması veya hesaptan herhangi bir nedenle toplu ödeme yapılmasının istenmesi durumunda, konu dilekçe ile idareye bildirilir. İstemin mevzuata uygun olması hâlinde, emanet para hesabından talep karşılanır.

   

  Para üzerinde tasarruf
   

  Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmeliğin 10'uncu maddesine göre;
   

   

  Vesayet altına alınan hükümlü, hesabında kayıtlı parası üzerinde ihtiyacını karşılaması için belirlenen haftalık harcama limiti dışında, vasinin izni olmadan tasarrufta bulunamaz.

   

  Faiz gelirleri
   

  Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair

  Yönetmeliğin 12'inci maddesine göre;
   

  Hükümlü ve tutuklular emanet para hesabında biriken faiz gelirleri ile ilgili olarak

  Ceza İnfaz Kurumu lehine açık feragatte veya hibede bulunabilir.
   

  Bu paralar hükümlü ve tutukluların eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ile

  iyileştirilmeye yönelik faaliyetlerde eğitim kurulu kararı ile kullanılır.
   

  Faiz gelirlerinden yapılan harcamalar, belge ve faturalara dayandırılır ve bir

  dosyada korunarak denetimlerde ibraz edilir.
   

  Faiz gelirlerinden, yukarda yapılan açıklama dışında kesinlikle kullanılamaz.

   

  Hükümlü ve tutuklunun nakil halleri
   

  Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmeliğin 13'üncü maddesine göre;
   

  Hükümlü veya tutuklunun başka bir kuruma nakledildiği durumlarda, hükümlü ve tutuklu adına defterde kayıtlı parası, nakledildiği kuruma banka veya posta aracılığıyla derhal gönderilir.

   

  Hesapta bekleyen paralar
   

  Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmeliğin 15!inci maddesine göre;
   

  Kurumdan parasını almadan ayrılan hükümlü ve tutuklular adına kayıtlı paralar, idareye başvurmaları hâlinde kendilerine ya da yetkilendirilmiş yasal temsilcilerine tutanakla ödenir.

   

  Adres

  Muratlı Yolu 13. km Gündüzlü Mahallesi Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  Telefon

  0282 234 12 81 - 82 - 83

  E-Posta

  abbtekirdag.2fcikisaretadalet.gov.tr